شرکت سنگرکار

اولين توليد كنندگان كولر آبي ، بخاري گازيء انواع آبگرمكن هاي نفتي، برقي و گازي با مهر استانداردهمایش تولید ملی، افتخار ملی – سال ۱۳۹۱