شرکت سنگرکار

اولين توليد كنندگان كولر آبي ، بخاري گازيء انواع آبگرمكن هاي نفتي، برقي و گازي با مهر استانداردیازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران – سال ۱۳۹۰