شرکت سنگرکار،صادر کننده نمونه استانی سال ۹۶

افتخار آفرینی شرکت سنگرکار با مدیریت جناب آقای میلانی

کسب مقام صادر کننده نمونه ی استان سمنان در سال ۱۳۹۶